Wiccon -

Remittance

Tango är Wiccons CRM med fördefinierade regler för hantering och lagring av KYC/AML och känsliga personuppgifter som tillåter betalningsinstitut inom penningöverföring hantera kunder och sin compliance process på ett strukturerat sätt. Vår specialitet är alltså transaktionsorienterade system för kontroll och rapport av all sorts försäljning av överföringar, penninghantering och valutakonvertering.

Du är typisk kund om du är en aktör som skickar pengar inom ett land (domestic remittance) eller mellan länder (international remittance) åt dina slutkunder och har krav på sig att på ett adekvat och strukturerat sätt bedriva kontroll över dina kunder.

Det Tango gör för er är att strukturera upp ert kundregister, dess handlingar, dess transaktioner och dess beteendemönster. Allt i linje med de senaste KYC/AML reglerna.

Tango skapades pga det höga trycket på kontroll av finansiella institut och har skräddarsytts för att göra livet (och rapportering) mycket enklare.

 

 

PAYMENTS

Zulu är Wiccons payment system. Systemet avtalas och köps av Wiccon Invests bolag Plusius som innehar de immateriella tillgångarna. Systemet är alltså bolagiserat och har sin egen supportstruktur. Utvecklarna och det dedikerade teamet huserar inom Wiccons väggar och är en del av vårt fantastiska team.

Zulu är ett helt ekosystem för payments - inklusive klientmedelshantering och pengasplit. Zulu fungerar som ett tredjepartsverktyg för dig som behöver hantera individers pengar utan att vara ett finansiellt institut. T ex så är Zulu en populär produkt för dig som tillhandahåller plattformar inom gigg-ekonomin eller inom e-sport.

Läs mer här 

Tvätt

Lima är Wiccons system för avancerad tvätt, tvättindustri och full RFID kontroll av kläder och säkra transaktioner gällande klädplagg. Systemet används på fabriker med förhöjd säkerhet och på sjukhus där smittskydd tas på mycket stort allvar. Helt enkelt likt alla transaktioner som sker så spårar vi alla kläder genom att skanna datachip som är insydda i kläderna. Alla kläderna har sen en förutbestämd rutt och en förutbestämd cykel de skall följa. Installationen kräver oftast en hel del hårdvara i lastbilar, tvätterierna och ute på fabrikerna.

Systemets syfte är alltså att uniformer inte skall försvinna, att operationssalar skall kunna "tagga" kläder med hög smittrisk och för att utrustning skall kunna checkas ut och kontrolleras under tiden man vet vem som gör det.

 

ATT JOBBA MED WICCON

Vi hjälper företag att förbättra sina verksamheter genom tydlig digital närvaro och branding av varumärken för att göra deras erbjudande tydliga och attraktiva. Vi följer inte blint ett recept. Vi bryter ner det till ingredienserna, lägger till lite kryddor och tilllagar inte bara det du vill, utan det du behöver.