PAYMENTS

Zulu är Wiccons payment system. Systemet avtalas och köps av Wiccon Invests bolag Plusius som innehar de immateriella tillgångarna. Systemet är alltså bolagiserat och har sin egen supportstruktur. Utvecklarna och det dedikerade teamet huserar inom Wiccons väggar och är en del av vårt fantastiska team.

Zulu är ett helt ekosystem för payments - inklusive klientmedelshantering och pengasplit. Zulu fungerar som ett tredjepartsverktyg för dig som behöver hantera individers pengar utan att vara ett finansiellt institut. T ex så är Zulu en populär produkt för dig som tillhandahåller plattformar inom gigg-ekonomin eller inom e-sport.

Ta kontakt

Zulu är "next generation" payment aggregator med fokus på multinationella bolag och finansiella institut.

Ta kontakt för mer information.

Huvudkontor

wiccon logotype

Tele: +46-(0)10-33 000 66

Adress: Oskarsparken 1

Postadress: 702 12 Örebro, Sweden

Name is empty
Email is empty.
Phonenumber is empty.
Title is empty.
Message is empty.