REMITTANCE

Tango är Wiccons CRM med fördefinierade regler för hantering och lagring av KYC/AML och känsliga personuppgifter som tillåter betalningsinstitut inom penningöverföring hantera kunder och sin compliance process på ett strukturerat sätt. Vår specialitet är alltså transaktionsorienterade system för kontroll och rapport av all sorts försäljning av överföringar, penninghantering och valutakonvertering.

Du är typisk kund om du är en aktör som skickar pengar inom ett land (domestic remittance) eller mellan länder (international remittance) åt dina slutkunder och har krav på sig att på ett adekvat och strukturerat sätt bedriva kontroll över dina kunder.

Det Tango gör för er är att strukturera upp ert kundregister, dess handlingar, dess transaktioner och dess beteendemönster. Allt i linje med de senaste KYC/AML reglerna.

Tango skapades pga det höga trycket på kontroll av finansiella institut och har skräddarsytts för att göra livet (och rapportering) mycket enklare.

Tango har fått Egen webbsida!

BEGÄR EN DEMO

Wiccon säljer Tango likväl som vi bygger och äger det.

Vi demonstrerar Tango på er begäran.

Huvudkontor

wiccon logotype

Tele: +46-(0)10-33 000 66

Adress: Oskarsparken 1

Postadress: 702 12 Örebro, Sweden

Name is empty
Email is empty.
Phonenumber is empty.
Title is empty.
Message is empty.