TVÄTT

Lima är Wiccons system för avancerad tvätt, tvättindustri och full RFID kontroll av kläder och säkra transaktioner gällande klädplagg. Systemet används på fabriker med förhöjd säkerhet och på sjukhus där smittskydd tas på mycket stort allvar. Helt enkelt likt alla transaktioner som sker så spårar vi alla kläder genom att skanna datachip som är insydda i kläderna. Alla kläderna har sen en förutbestämd rutt och en förutbestämd cykel de skall följa. Installationen kräver oftast en hel del hårdvara i lastbilar, tvätterierna och ute på fabrikerna.

Systemets syfte är alltså att uniformer inte skall försvinna, att operationssalar skall kunna "tagga" kläder med hög smittrisk och för att utrustning skall kunna checkas ut och kontrolleras under tiden man vet vem som gör det.

BEGÄR EN DEMO

Kontakta oss för att diskutera era behov samt låt oss demonstrera hur kostnadseffektivitet ser ut.

Huvudkontor

wiccon logotype

Tele: +46-(0)10-33 000 66

Adress: Oskarsparken 1

Postadress: 702 12 Örebro, Sweden

Name is empty
Email is empty.
Phonenumber is empty.
Title is empty.
Message is empty.