Wiccon -

Tango

Tango är Wiccons CRM med fördefinierade regler för hantering och lagring av KYC/AML och känsliga personuppgifter som tillåter betalningsinstitut inom penningöverföring hantera kunder och sin compliance process på ett strukturerat sätt. Vår specialitet är alltså transaktionsorienterade system för kontroll och rapport av all sorts försäljning av överföringar, penninghantering och valutakonvertering...

ZULU

Zulu är Wiccons payment system. Systemet avtalas och köps av Wiccon Invests bolag Plusius som innehar de immateriella tillgångarna. Systemet är alltså bolagiserat och har sin egen supportstruktur. Utvecklarna och det dedikerade teamet huserar inom Wiccons väggar och är en del av vårt fantastiska team.

Zulu är ett helt ekosystem för payments - inklusive klientmedelshantering och pengasplit...

Lima

Lima är Wiccons system för avancerad tvätt, tvättindustri och full RFID kontroll av kläder och säkra transaktioner gällande klädplagg. Systemet används på fabriker med förhöjd säkerhet och på sjukhus där smittskydd tas på mycket stort allvar. Helt enkelt likt alla transaktioner som sker så spårar vi alla kläder genom att skanna datachip som är insydda i kläderna. Alla kläderna har sen en förutbestämd rutt och en förutbestämd cykel de skall följa...