Qmoments

Q-moments handlar om kvalitetsögonblick.

 

2018-2019

Wiccon fick frågan om att bygga ett digitalt verktyg för framkallning i steg 1 - steg "framtid" är helt enkelt alla annat inom Print.
-Statistik påvisar vilken omsättning vi har gällande framkallning och heminredning för väggar med mera även om branschen krymper och blir mer konkurrensutsatt så ser vi att nischade och enkla produkter vinner allt mer mark.

Q-moments kan kopplas till olika produktionshus - marknadsföras av alla och vi håller en del av slanten. T ex använder vi en aktör för Sverige gällande framkallning - men har full möjlighet att skala lösningen mot företagstryck för andra producenter. Samt helt andra rutiner för andra länder.

 

2020 - det startar på riktigt.

Q-moments är för privatkunden ett enkelt sätt att framkalla foton idag allt det där vi önskade 2018-2019 byggs och avtalas samtidigt som vi ser att en gemensam plattform som sträcker sig över flera länder kommer vara en nyckel i framtiden. Varför bygga 15 plattformar där varje bolag tar 100 % av kostnaden istället för att bygga 1 plattform där alla delägare har 1/15 av kostnaden. Vi tror det är ett vinnande koncept när konkurrens sätts åt hårt.

 

{WICCON INVEST}

Wiccon Invest investerade ca 1 mkr för att bolagisera framkallning för privatpersoner och äga 33 % av aktierna från ett redan befintligt koncept/koncern som vid investeringstidpunkten omsatte ca 135 mkr som grupp.

Huvudkontor

wiccon logotype

Tele: +46-(0)10-33 000 66

Address: Oskarsparken 1

Postadress: 702 12 Örebro, Sweden