Fintech startup

Vår historia med Transfer Galaxy börjar 2014 när Wiccons VD A. Wickberg fick ett samtal från Ali som omedelbart begärde ett möte under ämnet "gör du webbplatser som hanterar pengar"?

Några dagar senare hade vi vårt första möte där Wiccon var under intrycket att vi skulle bygga en webbshop eller integrera Klarna i något.

2014

-Vi vill bygga den första skandinaviska överföringstjänsten som är helt digital i realtid eftersom vi är trötta på höga avgifter, stå i långa köer för något som är en grundläggande nödvändighet för oss!

Naturligtvis kommer Wiccons att acceptera en utmaning men i detta skede visste ingen av oss ens var vi ska börja integrera.

2015

2015-09-05 på eftermiddagen skickade vi våra första dollar från Skandinavien till Afrika.

2016-2017

Kontinuerlig utveckling i hög takt spridda över 5 medlemmar i Wiccon-teamet.

2018->

Transfer Galaxy har vuxit mycket och är ett av Wiccons mest framgångsrika Unicorn-Saurus Rex-företag som sedan dess är helt självförsörjande, driver sitt företag framåt varje dag med dussintals nya anställda. Ny logotyp/webbdesign och sådant. Som en stolt förälder skulle säga, de har vuxit upp nu!

{UNICORN-SAURUS REX INITIATIVE}

Transfer Galaxy har fått betydande investeringar i sweat equity och långa kredittider under 2014-2015 i fasen före intäkter, som är den svåraste fasen att komma igenom! Transfer Galaxy var den första deltagaren i Wiccons startprogram Unicorn-Saurus Rex Initiative. Som inte hade ett namn vid den tiden eller strukturerade riktlinjer. Någon var tvungen att gå först!

Huvudkontor

wiccon logotype

Tele: +46-(0)10-33 000 66

Address: Oskarsparken 1

Postadress: 702 12 Örebro, Sweden