DAGBOK

Vision 2014-04-02

Visionorienterad arbetsplats

Det är väldigt viktigt att koppla företagets vision och det dagliga arbetet, allt från en enkel  förståelse till en sofistikerad medvetenhet för den fulla effekten av tänkande och agerande. Förmågan att tänka och arbeta i stora drag, med nöjdheten och lojalitet hos kunderna som mål är nyckeln.

Strategisk inriktning är fokus på den stora bilden, en definition av företagets framtida inriktning.

Vi följer kundorienterad processhanteringsstrategi för att leverera en produkt/tjänst som överträffar kundens förväntningar. Man ska komma ihåg att kunden är den mest värdefulla tillgången för ett företag och med det i åtanke, arbetar vi enligt en vision som bygger på en rad smarta processer. Dessa är lätta att förstå och greppa för hela teamet och kunden.

Viral marknadsföring är något som alltid välkomnas. Är det inte bra att dina kunder rekommenderar dig till andra målgrupper? Tänk dig, om du får bättre resultat än förväntat från din leverantör, skulle du inte rekommendera den leverantören till andra? Naturligtvis skulle du och detta kallas för att vara en ambassadör.  Samma sak gäller för dina kunder och om de är nöjda så kommer de att bli dina ambassadörer.

För att nå visionen av ytterst kundtillfredsställelse måste man ha ett uppdrag för varje arbetsuppgift varje vardag. För att följa den kundorienterade processhanteringsstrategin, kontinuerlig kommunikation inom företaget och för att se till att allt går enligt plan så måste vi också genomföra ständiga förbättringar.

Detta är säkerligen ett brett ämne som kan avhandlas i böcker men kort sagt en vision på ett företag är en stor mängd sysslor och arbetsuppgifter som utförs på daglig basis för att säkerställa kvaliteten på dina produkter och tjänster.