DAGBOK

notebook icon 2014-05-15

Vision med rätt kommunikation.

”To do things right or to do the right things” är ett uttryck från Peter Drucker. Det representerar två olika sätt att se på effektivitet. ”Att göra saker rätt”, att med liten insats av resurser åstadkomma ett givet resultat, är en fråga om produktivitet, den effektivitet som är i fokus i rationaliseringsarbetet.

”Att göra rätt saker” är en annan form av effektivitet. Vad som är rätt och fel, väsentligt och oväsentligt är en fråga om värderingar, om vilka mål man har. De uppgifter, som bäst bidrar till målen,är mera ”rätt” än de som bidrar i mindre utsträckning. Denna form av effektivitet kallas kvalitet.