DAGBOK

notebook icon 2014-05-19

Uppnå Vision med Gamification

Finns det arbetssätt eller metoder för att dagligen arbeta med visionen, och därutöver vara konstruktiv med dess uppbyggnad?

 

Enligt Pareto principen så kommer 80 % av dina resultat normalt från 20 % av dina ansträngningar, medan 80 % av dina ansträngningar producerar endast 20 % av dina resultat. Utav samtliga arbetsuppgifter du har på en dag är cirka 20 % de viktiga som bidrar till verksamheten.

Identifiera vilka arbetsuppgifter som är viktigast och som ger mest till verksamheten och dina kollegor. Jobba sen på att spendera 80 % av din tid till att göra de 20 % som verkligen betyder något. Så ökar du produktiviteten 4 gånger eftersom du lägger 4 gånger mer tid på det som spelar roll. Använd dig sen av de resterande 20 % av din tid att göra något som gör dig och dina medarbetare lyckliga.

 

Detta kan givetvis implementeras både i verksamheten och i privatlivet. Känslor har även de stort genomslag i uppbyggandet av den gemensamma visionen, och dessutom så stärker den kommunikationen. Orden som du och alla andra använder beskriver era upplevelser. De skapar även en klarhet och ärlighet i den gemensamma kommunikationen. Ersätt gärna svaga och "lagom" ord som t.ex. ”ogillar” med mer laddade ord som ”avskyr eller till och med hatar”. Likaså kan du öka din nivå av glädje genom att ersätta svaga fraser med starka fraser, som t.ex. "jag känner mig fantastisk” i stället för "jag är väl ok "

 

På Wiccon går vi in i er verksamhet och analyserar flöden, dessa flöden översätter vi till faktiska arbetssysslor och separerar de produktiva sysslorna från de som inte är det. Detta gör vi enligt er vision och mission så att vi värderar sysslorna efter just er kultur samt angreppssätt ut mot marknaden.

 

Syftet med denna analys, även kallat Discoveryfas är att generera tydliga linjer mellan produktiva sysslor, nödvändiga sysslor, mindre nödvändiga sysslor och onödiga sysslor. Vi hjälper era medarbetare att jobba med starkare ord och vara genuint och mätbart fantastiska genom att skapa system som belönar individerna i sitt dagliga arbete när de gör bra insatser som bidrar till organisationen som helhet.

 

Detta kallas för gamification och syftar till att användarna inom er organisation ska bli motiverade till att sälja mer, ta fler kontakter, göra fler uppföljningar eller helt enkelt producera mer av det som är mest lönsamt för organisationen. Olika faktorer är olika viktiga beroende på vad för slags tjänst eller produkt ni säljer. Detta ger inte bara ledningen utan även samtliga medarbetare en bra insyn i hur organisationen presterar och hur varje individ bidrar.

 

Vi kopplar nu tillbaka till vårt inlägg, "teasern" som vi publicerade förra veckan. "To do the right things, or to do things right?"... Vi säger så här, gör båda och få svart på vitt att så är fallet.