DAGBOK

notebook icon 2014-11-02

Säker hantering i molnet

Nya tider kräver nya system

Vi har under det senaste året utvecklat, driftat och underhållit ett system för Arbetscoachen som primärt är en leverantör av arbetsförmedlingstjänster. De senare åren har kraven på de kompletterande aktörerna ökat i takt med ökad mediabevakning med mera. Det tydligaste är krav på hur tjänsterna skall levereras och vilka verktyg man får/skall använda. Nu levererar vi version 2.0.

Vi har tidigare pratat varmt om hur system med enkla medel kan komplettera verksamheter och säkra upp sysslor samt sänka kostnader för administration. Arbetscoachen levererar sina tjänster på flera orter i Sverige och har ett behov av att samtliga orter skall jobba likadant. Ur ett systemperspektiv ställs även stora krav på dokumentsäkerhet, krypterad information och små smarta lösningar vid inaktivitet för länge måste du ange ditt lösenord igen.

Uppdraget

Vi skall ha ett molnbaserat system som kontrollerar alla dina konsulter, orter, deltagare, AF handläggare, rapporter, dokument, upphandlingar och samtliga möten som genomförs. Allt i säkert förvar. 

Allt nämnt ovan har vi bakat in i ett system byggt på MVC .NET med bootstrap i front-end. Ett administrationstema köptes online, snyggt och prydligt förstås. Vi på Wiccon programmerade i ordning samtliga funktioner och bakade in lite "extra funktionalitet" baserat på några avtal vi fått tagit del av. Vi såg en möjlighet att hjälpa konsulterna med en uppgift som tog på tok för mycket tid i anspråk. Vi utvecklade en närvaro-kontroll i systemet vilket skall hjälpa både aktören och de som söker jobb att med enkla medel visa att de vart närvarande och gjort sina uppgifter. På så sätt minskar administrationen för alla inblandade. Vi passade även på att göra systemet anpassat för plattor/mobiler då möten kanske inte alltid sker framför en dator.

Resultatet

Vi har ett system som påminner konsulterna om att rapportera, håller koll på närvaro och händelser. Sammanställer allt i snygga dokument. Huvudkontoret laddar enkelt upp sin egen verktygslåda med alla uppgifter och dokument enligt Arbetsförmedlingens krav enligt rätt grafiska profil. 

Ekonomi: Att administrera ETT uppdrag på valfri ort med allt vad det innebär kostar i regel 80 % mindre i systemet än att jobba på det gamla sättet med dokument över mail och kalenderlösningar. Om en konsult skulle sluta eller bli sjuk kan enkelt en ersättare eller vikarie ta över temporärt genom begränsade rättigheter till de deltagare som behöver dennes hjälp. I version 2.0 av systemet kommer vi se ökad kontroll, snyggare utseende, digital närvarokontroll och en bättre mobilitet.