DAGBOK

2019-10-01

Plusius - Vilket roligt namn!

Under vintern kommer ni bli bekanta med Zulu - ett av våra system som nu fått ett namn och ett eget bolag.

Zulu kommer hantera klientmedelshantering över landsgränser för digitala plattformar. Nu tänker ni snabbt att det gör ju Stripe och Paypal - vad är nytt? Mjo - det handlar även om tillgången till sina egna pengar samt vilka som kan ta emot pengarna.

Våra tillstånd under Finansinspektionen låter oss göra affärer över hela EU så länge vår företagspart är registrerad i EU - även om dess kunder kan befinna sig varthelst i världen så länge vi sköter adekvat KYC/AML och följer vår compliance process.