DAGBOK

2021-02-21

Över 50 ansökningar

Med över 50 ansökningar för den seniora positionen som utvecklare har intervjuer genomförts och följts upp, vi har nu vår första undertecknade kontrakt. Och fler kommer det.

Utöver de seniora tjänsterna har vi en hel del juniorer, så det blir en hel del teambyggande och mer kommer hända inom Wiccon och hennes intressebolag. Den plötsliga expansionen kommer ifrån att många av våra kunder har klarat pandemin bättre än sina konkurrenter och har nu en större marknadsandel. Vi ser med ljusa ögon på framtiden.

Det betyder också att alla våra nya rekryter kommer få jobba med både våra mest komplexa system och även några av våra absolut roligaste kunder.