DAGBOK

notebook icon 2016-04-11

Mobile Money Transfer

Mobile-Money-Transfer är något som är rätt så nytt, det fungerar så att de stora telecom-aktörerna nere i Afrika erbjuder en slags "Mobile Wallet" till sina kunder. Vi i Sverige har t ex Swish eller SEQR för att betala på butiker eller ge pengar till varandra. I vissa delar av Afrika är det här väldigt utbrett och ett normalt sett att handla allt ifrån kläder till mat med. Stora delar av Afrika har en mycket hög andel av sina inkomster genom donationer, då främst privatpersoner som får pengar från släktingar i andra västerländska länder.

Wiccon har under de senaste 20 månaderna jobbat med just integration av mobila system, det är långt ifrån allt vi har gjort men det är något som är värt att belysa lite extra. Det här ändrar sättet folk skickar pengar på, framförallt så ändrar det sättet folk tar emot pengar på och hur stora transaktionskostnader som är involverade. Det vi på Wiccon har jobbat med är att bygga själva motorn som kopplar ihop vanlig kortbetalning med mottagare nere i Afrika. I korta drag kan man säga att du som kund matar in telefonnumret till en mottagare i t ex Somalia. Om telefonnumret är anslutet till "Mobile Wallet" så är det fritt fram att skicka pengar.

Enkelt, säkert och spårbart.

Wiccon letar nu efter sin nästa utmaning, vi pratar om det svåraste tänkbara projektet och då gärna med stora frågetecken med i mitten. Då trivs vi som fisken i vattnet!

Observera att vi gör helt vanliga webbsidor också förstås, alla våra projekt kan självklart inte vara det svåra och okända.