DAGBOK

Windows Azure 2014-02-12

Kostnadseffektiv och enkel webb med Azure

Det är viktigt att dimensionera sin driftslösning korrekt. Man vill ha tillräckliga resurser för att servera sin sajt till alla besökare på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Men man vill inte förköpa sig och betala för mycket. Men hur mycket är då ”tillräckligt”?

Det är här den fina uppfinningen som går under beteckningen ”molnet” kommer in. I dagens bloggpost tas  Azure som exempel men det finns så klart andra leverantörer som har motsvarande eller liknande tjänster att erbjuda.

På Azure kan man hyra virtuella servrar. Man kan också hyra bara plats för sin (enkla eller komplicerade) webblösning utan att för den saken skulle behöva befatta sig ingående med saker som t.ex. det underliggande operativsystemet eller databashanterare vilket borgar för mindre lanserings-/underhållskostnad. Det är också enkelt att med ett par musklick justera kraften som serverar webbplatsen. Och det justeras på några sekunder. Man kan om man vill schemalägga justeringar av kraften eller låta den självjusteras baserat på mätningar av det aktuella utnyttjandet för stunden.

Betalningen på Azure beräknas per timme av utnyttjande. Det låter kanske inte så användbart om man tänker sig att ens webbplats ska vara uppe dygnet runt. Året runt. Men faktum är att många webbsajter inte har sina besökare jämnt utspridda på dygnets alla timmar och veckans alla dagar. Och det är här kombinationen med timpris samt enkel justering av önskad prestanda kommer in.

Ett tänkbart enkelt scenario är att man schemalägger för mindre kraft under kvällar och helger men ökar på under kontorstid. Det är då dina kunder är aktiva.

Eller om din webbplats skulle råka nämnas och länkas av en stor sajt medan du är i skidbacken eller på golfbanan? Inga problem, sajten känner av detta och växer själv automatiskt när besökarantalet ökar.

Ett tredje scenario är att man jobbar med att anordna en större konferens:

  • Före konferensen ska sajten informera om schema och ta emot anmälningar i ett halvårs tid.
  • Under konferensen ska sajten vara till stöd för de som närvarar samt strömma livevideo till de som följer eventet från annan ort.
  • Efter konferensen ska informationsmaterial samt inspelade seminarier bevaras för referens.

Hur ser då trafiken ut på denna sajt? Med stor sannolikhet har man ganska lite trafik under informations-fasen. Under själva konferensen är trycket på webbplatsen hård. Det är många som vill följa med även om dom inte kan närvara på plats. Efter konferensen kommer sporadiska besök för att i efterhand ta del av materialet.

Då passar det bra att köra på halvfart under informations-fasen men under veckan som konferensen pågår skalar man ut till att använda flera servrar för att möta det intensiva behovet. När konferensen avslutats går man ner på kvarts eller halvfart igen.

Det låter rätt dumt då att ha tecknat ett fast 12-månaders avtal, eller hur?