DAGBOK

2020-05-05

Delrunda stannad i förtid

Wiccon Invest AB som äger Wiccon AB till 100 % stänger i Maj en runda bland befintliga och nya delägare.

Totalt sett har Wiccon Invest AB 9 delägare.

De monetära värden som tas in bör betraktas som ringa då de understiger 1 mkr.

En större runda planerades men lades på is där externt kapital om 2-4 mkr önskades för att genomföra en investering i ett annat bolag vi redan investerat i, fintech aktör som likt många andra har god potential att revolutionera marknaden. Med Covid-19 intågandes fick detta avbrytas men handeln mellan befintliga ägare fortsatte enligt plan.

Gällande investeringen i det andra bolaget så krävs en del omstrukturering givet Covid-19 så ny öppen runda för externa investerare förväntas öppna efter sommaren.

Information från vår VD kommer inom några dagar.