SafetyNet är det personliga skyddet - ängeln i nöd och kanske skillnaden mellan liv och död.

 

Wiccons uppdrag är att bygga en tjänst vars syfte är att aldrig behöva användas, tjänsten är ett överfallslarm som larmar nära, kära, grannar och i förlängningen även larmcentral.

 

Uppdraget över de närmaste åren är att som teknisk partner till SafetyNet vidareutveckla tjänsten mot både privata marknaden men också den professionella. Alltså ensamarbetare med flera.