Varför blir det på detta viset!?! 

Som rumpnissarna sa… Ja så känner man sig ibland, det är lätt att bli hemmablind. 

Strategi på Wiccon är en komplex tjänst: Många av våra kunder ber oss bygga en strategi både för kommunikation och produktion av det som ska kommuniceras i samband med start-ups, system eller webbsidor. 

Det är sällan man köper en strategigenomgång i formatet föreläsning och får långvariga resultat som är positiva för verksamheten. Föreläsningar blir generella och inte konkreta. Wiccon tar som oftast och hyr ut vår VD eller seniora konsult några timmar i veckan eller månaden över en längre tid för att fatta operativa beslut gällande utveckling och IT-investeringar långsiktigt.

Lämna namn och nummer så hör vi av oss, vi pratar gärna med dig om vad du vill göra och vilka vägar som kan vara bäst att gå.