iOS och Android, native och Cordova!

Vi utvecklar industriappar, startups, konsumentappar, appar med köp. Ja egentligen precis allting. Wiccon är utvecklare bakom några av de mest sofistikerade systemen för systematiskt brandskydd likväl för personliga larm. Vi är även utvecklarna bakom en samåkningsapp för studenter likaså driften av en hel stadskärna.

Vi är mångfacetterade, med andra ord kan vi göra allt mellan himmel och jord. Vi väntar tålmodigt på att du som industri, transportföretag, privat person med världens bästa ide eller varför inte en driven säljorganisation ringer till oss. På appsidan av vår verksamhet tar vi dig hela vägen från skiss till färdig produkt. Vi hjälper er bygga er plattform samtidigt som vi har ett tydligt affärsfokus! Return on Investment är ett återkommande begrepp i appvärlden då det ofta syftar till att effektivisera eller öka försäljning av produkter/tjänster.

Vi bygger iOS och Android i native eller i Cordova. Vi har inga begränsningar och anpassar produkterna efter vad ni som företag behöver. Vi kan göra de till synes enklaste installationerna likväl som vi kan göra de mest avancerade. Kort och gott kan vi bygga en kostnadseffektiv light weight produkt till dig med det funktionella behovet lika bra som vi bygger en "high end premium" designad tjänst med de högsta av önskemål.

System med betalningar av alla dess slag och integrationer raka spåret in i kassasystem är inte någon begränsning hos oss då vi har mångårig kunskap av systemutveckling som supportar apparna vi bygger.