Skriverier

RSS
  • Andreas Wickberg

Wiccon köper upp Append efter att Append har tyngts och blivit konkursmässiga. Wiccon köper Append och låter tre specialistkompetenser så som senior systemutvecklare, iOS utvecklare och Android utvecklare komma över till Wiccon.

I förvärvet går Wiccon in och tar ansvar för samtliga påbörjade projekt och kundrelationer men också relationer med personal med mera.

Vi ger nyheter kontinuerligt på vår facebooksida Gå till facebook om förvärvet och övergången. Samtliga kunder har blivit kontaktade och nyckelpersonerna som jobbat på projekten går nu över till Wiccon och/eller får ta del av Wiccons befintliga team.

Wiccon kommer nu erbjuda full svit av appar likväl hybrid som Native apputveckling med ett mer erfaret utvecklingsteam. Append är inte okända för Wiccon, de har vart Wiccons leverantörer till dags datum och levererat mycket goda tjänster. Skillnaden är att vi nu sitter under samma tak.

Vi möter 2018 med öppna armar, välkommen att ta kontakt med Wiccon, nu ännu starkare!


  • Andreas Wickberg

Wiccon har byggt en rätt så spännande tjänst åt några unga entreprenörer. En tjänst som fungerar som Swish, ni vet skicka pengar snabbt "i det digitala djungelmolnet" på något magiskt sätt.

Läs Artikeln på Breakit

Vi är otroligt glada att det går bra och att världen får upp ögonen för dem och för internationell fintech. Vi på Wiccon som jobbar med just start-ups i väldigt hög grad tycker självklart att det är extra kul när en av våra kunder som vi bokstavligen konsulterat sen det inte fanns ett bolag lyckas och får så mycket uppmärksamhet.


  • Andreas Wickberg
  • José Morén

Finns det arbetssätt eller metoder för att dagligen arbeta med visionen, och därutöver vara konstruktiv med dess uppbyggnad?


Enligt Pareto principen så kommer 80 % av dina resultat normalt från 20 % av dina ansträngningar, medan 80 % av dina ansträngningar producerar endast 20 % av dina resultat. Utav samtliga arbetsuppgifter du har på en dag är cirka 20 % de viktiga som bidrar till verksamheten.

Du kan nå dina mål snabbare, och skapa en plattform för att odla och stärka visionen.

Identifiera vilka arbetsuppgifter som är viktigast och som ger mest till verksamheten och dina kollegor. Jobba sen på att spendera 80 % av din tid till att göra de 20 % som verkligen betyder något. Så ökar du produktiviteten 4 gånger eftersom du lägger 4 gånger mer tid på det som spelar roll. Använd dig sen av de resterande 20 % av din tid att göra något som gör dig och dina medarbetare lyckliga.


Detta kan givetvis implementeras både i verksamheten och i privatlivet. Känslor har även de stort genomslag i uppbyggandet av den gemensamma visionen, och dessutom så stärker den kommunikationen. Orden som du och alla andra använder beskriver era upplevelser. De skapar även en klarhet och ärlighet i den gemensamma kommunikationen. Ersätt gärna svaga och "lagom" ord som t.ex. ”ogillar” med mer laddade ord som ”avskyr eller till och med hatar”. Likaså kan du öka din nivå av glädje genom att ersätta svaga fraser med starka fraser, som t.ex. "jag känner mig fantastisk” i stället för "jag är väl ok "


På Wiccon går vi in i er verksamhet och analyserar flöden, dessa flöden översätter vi till faktiska arbetssysslor och separerar de produktiva sysslorna från de som inte är det. Detta gör vi enligt er vision och mission så att vi värderar sysslorna efter just er kultur samt angreppssätt ut mot marknaden.


Syftet med denna analys, även kallat Discoveryfas är att generera tydliga linjer mellan produktiva sysslor, nödvändiga sysslor, mindre nödvändiga sysslor och onödiga sysslor. Vi hjälper era medarbetare att jobba med starkare ord och vara genuint och mätbart fantastiska genom att skapa system som belönar individerna i sitt dagliga arbete när de gör bra insatser som bidrar till organisationen som helhet.


Detta kallas för gamification och syftar till att användarna inom er organisation ska bli motiverade till att sälja mer, ta fler kontakter, göra fler uppföljningar eller helt enkelt producera mer av det som är mest lönsamt för organisationen. Olika faktorer är olika viktiga beroende på vad för slags tjänst eller produkt ni säljer. Detta ger inte bara ledningen utan även samtliga medarbetare en bra insyn i hur organisationen presterar och hur varje individ bidrar.


Vi kopplar nu tillbaka till vårt inlägg, "teasern" som vi publicerade förra veckan. "To do the right things, or to do things right?"... Vi säger så här, gör båda och få svart på vitt att så är fallet.


  • José Morén

”To do things right or to do the right things” är ett uttryck från Peter Drucker. Det representerar två olika sätt att se på effektivitet. ”Att göra saker rätt”, att med liten insats av resurser åstadkomma ett givet resultat, är en fråga om produktivitet, den effektivitet som är i fokus i rationaliseringsarbetet.

”Att göra rätt saker” är en annan form av effektivitet. Vad som är rätt och fel, väsentligt och oväsentligt är en fråga om värderingar, om vilka mål man har. De uppgifter, som bäst bidrar till målen,är mera ”rätt” än de som bidrar i mindre utsträckning. Denna form av effektivitet kallas kvalitet.